Cmentarz Komunalny w Radomiu ul. Ofiar Firleja 45

Nekrologi

Umarłych wieczność trwa dotąd, dokąd pamięcią im się płaci

Chwiejna waluta. Nie ma dnia, by ktoś wieczności swojej nie stracił

— [W. Szymborska]

up